Dịch vụ thám tử theo dõi

Nhu cầu giám sát theo dõi cá nhân hay tập thể ngày càng tăng cao. Bạn không có thời gian hay không muốn trực tiếp theo dõi nhân viên làm việc có trung thành không,kiểm tra việc học hành của con cái, nghi ngờ vợ hoặc chồng có người khác hay không.

Dịch vụ thám tử giám sát

Nhu cầu giám sát theo dõi cá nhân hay tập thể ngày càng tăng cao. Bạn không có thời gian hay không muốn trực tiếp giám sát kiểm tra nhân viên làm việc có trung thành không,kiểm tra việc học hành của con cái, nghi ngờ vợ hoặc chồng có người khác hay không.

Dịch vụ thám tử xác minh nhân thân

Nhu cầu xác minh nhân thân của cá nhân ngày càng tăng cao. Bạn không có thời gian hay không muốn trực tiếp tìm hiểu thông tin lý lịch cá nhân người khác như đối tượng định hợp tác làm ăn, của nhân viên bạn định bổ nhiệm giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan bạn, của vợ hoặc chồng sắp cưới của con bạn.

Dịch vụ thám tử tìm kiếm

Nhu cầu tìm kiếm người thân, trẻ lạc, bỏ nhà ra đi, mất tích, tìm kiếm vật nuôi ngày càng tăng cao. Bạn không có thời gian hay không có kinh nghiệm tìm kiếm. Bạn sốt ruột vì bố mẹ, con cái mất tích hay bỏ nhà đi, bạn muốn tìm thông tin về một người thân thất lạc nhiều năm

Dịch vụ bảo trợ thông tin doanh nghiệp

Thông tin doanh nghiệp, như tài khoản, những bản kế hoạch, thiết kế, phát minh, những dự án đầu tư. Toàn những tài liệu quan trọng như vậy chỉ sơ suất là bị lấy cắp. Có thể để trong két của công ty và ngân hàng nhưng có nhiều cái bất tiện. Hãy gọi điện và sử dụng dịch vụ bảo mật thông tin doanh nghiệp của Thám tử Sài Gòn.

Dịch vụ đặc biệt

Dịch vụ bảo vệ, hộ tống, vận chuyển người và hàng đặc biệt

Yếu nhân là những nhân vật quan trọng (VIP), họ có địa vị quan trọng ở một tổ chức hay trong xã hội. Có những lúc họ cần làm việc gì đó hoàn toàn riêng tư bí mật nhưng họ không muốn đi một mình, có thể họ sẽ cần một người xa lạ nhưng lại tin tưởng được.